16 Murid Berjaya mendapat 5A

Berikut adalah murid yang mendapat 5A
Berikut pula yang mendapat 4A